گروه احسان

فرصت‌های شغلی فعال برای گروه احسان پیدا نشد

گروه صنعتی و معدنی احسان
 • مدیرعامل گروه احسان

  -
 • اندازه شرکت

  201-500
 • سابقه شرکت

  -
 • نوع صنعت

  بازرگانی
 • زمینه فعالیت

  ساخت و ساز ساختمان، مواد اولیه صنعت