مشاوره

صفحات سایت‌های کاریابی، پر است از آگهی‌های شغلی در سطوح مختلف و با عنوان‌های شغلی متنوع. اما کدام یک از آگهی‌ها، برای «شما» مناسب است؟

اگر این سوال، شما را سردرگم کرده و باعث شده نتوانید قدم اول را در پیدا کردن شغل مناسب بردارید، ما اینجا هستیم که کمک‌تان کنیم. مشاوران لینکا همراهی‌تان می‌کنند تا شناختی نسبی از خودتان و مشخصات شغلی که برایتان مناسب است به دست آورید. در لینکا تا رسیدن به شغل مناسب همراه شما هستیم.