گروه بتان

فرصت‌های شغلی فعال برای گروه بتان پیدا نشد

 • سایت گروه بتان

  -
 • شبکه‌های اجتماعی

 • تلفن تماس

  -
 • ایمیل

  -
 • دفتر مرکزی

  -
 • آدرس گروه بتان

  -
 • مدیرعامل گروه بتان

  -
 • اندازه شرکت

  2-10
 • سابقه شرکت

  -
 • نوع صنعت

  -
 • زمینه فعالیت

  پزشکی و سلامت