مدرسه اشتغال شریف

درباره مدرسه اشتغال شریف

مدرسه اشتغال شریف به عنوان بنیان‌گذار مدرسه اشتغال در فضای دانشگاه‌های ایران با هدف کاهش فاصله میان توانمندی دانشجویان و نیازمندی‌های بازار کار در سال ۱۳۹۴ تاسیس شده است. مدرسه‌ی اشتغال شریف پله‌ای برای کشف خود، فرهنگ سازی و جسارت بخشیدن به دانشجویان و تازه فارغ‌التحصیلان است تا افراد با توجه به شناخت علایق و توانایی‌های خود و آگاهی از دنیای درون خویش و نه با تاثیر القا شده از جانب خانواده، جامعه و دنیای بیرونی، مسیرشغلی خودشان را ترسیم نموده، بسازند و مدیریت کنند.

مدرسه اشتغال همانند پلی از دنیای درس و دانشگاه به دنیای صنعت و کار این امکان را فراهم می‌سازد تا افراد با کسب و ارتقای مهارت‌های لازم، جایگاه خود را بهتر شناخته، در آن گام بردارند و حس رضایت بیشتری را تجربه نمایند.

 • مدیرعامل مدرسه اشتغال شریف

  -
 • اندازه شرکت

  2-10
 • سابقه شرکت

  -
 • نوع صنعت

  آموزش
 • زمینه فعالیت

  آموزش، منابع انسانی