پدیده شیمی قرن

درباره پدیده شیمی قرن

شرکت پدیده شیمی قرن
 • سایت پدیده شیمی قرن

  pspaydar.co
 • شبکه‌های اجتماعی

 • تلفن تماس

  021-89327000
 • ایمیل

  info@pspaydar.co
 • دفتر مرکزی

  -
 • آدرس پدیده شیمی قرن

  Head Quarter: NO.10, Parnian Alley, Pardis Str., Mola Sadra Str., Vanak Sq., Tehran-Iran
 • مدیرعامل پدیده شیمی قرن

  -
 • اندازه شرکت

  -
 • سابقه شرکت

  -
 • نوع صنعت

  -
 • زمینه فعالیت

  -