هلدینگ ایما

درباره هلدینگ ایما

هلدینگ مهندسی مشاور ساختمانی و عمرانی

 • سایت هلدینگ ایما

  -
 • شبکه‌های اجتماعی

 • تلفن تماس

  -
 • ایمیل

  -
 • دفتر مرکزی

  تهران
 • آدرس هلدینگ ایما

  -
 • مدیرعامل هلدینگ ایما

  -
 • اندازه شرکت

  -
 • سابقه شرکت

  -
 • نوع صنعت

  -
 • زمینه فعالیت

  -